Tarcza finansowa – Polski Fundusz Rozwoju (PFR)

Tarcza finansowa, to program rządowy wprowadzony w celu wsparcia mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które ponoszą negatywne skutki pandemii wirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19. Program zakłada, że podstawowym instrumentem wsparcia finansowego przedsiębiorstw będą subwencje finansowe, z których większa część (nawet do 75% finansowania) będzie bezzwrotna po spełnieniu warunków określonych w Programie. Wnioski składane są za […]

Tarcza antykryzysowa: pożyczka 5.000 zł z Powiatowego Urzędu Pracy dla mikroprzedsiębiorców (w tym samozatrudnionych)

[AKTUALIZACJA 21.04.2020] Na stronie gov.pl pojawiła się nowa instrukcja wypełniania wniosku. Do wniosku papierowego i elektronicznego należy dołączyć formularz dotyczący pomocy publicznej – dostępny w dalszej części wpisu. [AKTUALIZACJA 19.04.2020] Tarcza antykryzysowa 2.0 podpisana przez Prezydenta RP 17.04.2020 poszerzyła możliwości, z których mogą skorzystać przedsiębiorcy. Wpis został zaktualizowany o nową treść. Nowością jest to, że […]

Tarcza antykryzysowa: zwolnienie ze składek ZUS

[AKTUALIZACJA 21.04.2020] Tarcza antykryzysowa 2.0 podpisana przez Prezydenta RP 17.04.2020 poszerzyła możliwości, z których mogą skorzystać przedsiębiorcy. Wpis został zaktualizowany o nową treść. Nowością jest możliwość skorzystania z umorzenia ze składek w wysokości 50% przez firmy zgłaszające do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 osób. Nowa wersja “papierowego” wniosku dostępna jest na samym dole tego […]

Tarcza antykryzysowa: świadczenie postojowe

[AKTUALIZACJA 07.05.2020] Na stronie ZUS pojawiły się już wnioski, które można składać, aby uzyskać kolejne świadczenie postojowe. W przypadku umów cywilnoprawnych jest to druk RSP-CK <do pobrania>, który tym razem wypełnia OSOBA WYKONUJĄCA UMOWĘ CYWILNOPRAWNĄ (na tę chwilę nie ma wniosku dostępnego elektronicznie na PUE ZUS), a dla osób prowadzących działalność gospodarczą RSP-DK <do pobrania> […]

Tarcza antykryzysowa: dofinansowanie do wynagrodzeń/części kosztów prowadzenia działalności na podstawie umowy ze starostą

[AKTUALIZACJA 30.04.2020] W Powiatowym Urzędzie Pracy w Szczecinie ruszył drugi nabór wniosków. Termin złożenia upływa 14.05.2020. Więcej informacji na stronie PUP.   [AKTUALIZACJA 19.04.2020] Tarcza antykryzysowa 2.0 podpisana przez Prezydenta RP 17.04.2020 wprowadziła pewne zmiany w przypadku tego rodzaju pomocy. Nowością jest zniesienie obowiązku utrzymania w zatrudnieniu pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie, bądź prowadzenia działalności […]

Tarcza antykryzysowa: dofinansowanie do wynagrodzeń z FGŚP

DOFINANSOWANIE DO WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW (a także zleceniobiorców objętych ubezpieczeniem emerytalno – rentowym) (Art. 15g) ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych dla tych, którzy zostali objęci przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy na rzecz ochrony miejsc pracy Kto może skorzystać? Każdy bez względu na wielkość (dotyczy to zarówno osób fizycznych, jak i prawnych oraz wspólników […]

Tarcza antykryzysowa: Najem

Wśród zmian nie zabrakło też informacji o umowach najmu 1. Wygaśnięcie umów najmu (dotyczy lokali w centrach handlowych) Zgodnie z treścią Ustawy, w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia działalności w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 mkw, wygasają wzajemne zobowiązania stron umowy najmu, dzierżawy lub innej podobnej umowy, przez którą dochodzi do oddania do używania powierzchni […]

Tarcza antykryzysowa: podatki

Podstawowe zmiany 1. Możliwość wystąpienia o odroczenie terminu płatności zobowiązań podatkowych lub rozłożeniu ich na raty. wniosek o przyznanie ulgi został złożony w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonych w związku z COVID-19 albo w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu nie dotyczy PCC, podatków lokalnych, podatku do spadków i darowizn. […]

[Strefa Klienta] Tarcza antykryzysowa uchwalona – z jakich rozwiązań można korzystać?

Wczoraj 31.03.2020 r. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę zwaną “tarczą antykryzysową”. Znamy już zatem jej ostateczny kształt. Aktualnie staramy się opracować kilka możliwości z jakich będzie można korzystać. W ciągu kilku godzin na naszej stronie pojawią się gotowe rozwiązania wraz z odnośnikami do niezbędnych wniosków. Na tę chwilę odsyłamy na stronę ZUS, gdzie jest […]

[Strefa Klienta] Sejm przyjął specustawę ws. koronawirusa, ale to jeszcze nie koniec

Dzisiaj nad ranem Sejm przyjął specustawę zawierającą pakiet wsparcia dla przedsiębiorców i ich pracowników, którzy zostali dotknięci negatywnymi konsekwencjami epidemii koronawirusa. Projekt tzw. tarczy antykryzysowej przewiduje działania osłonowe i wsparcie państwa w wysokości ponad 212 miliardów złotych. Tarcza antykryzysowa to pięć filarów: wsparcie służby zdrowia bezpieczeństwo systemu finansowego wsparcie dla przedsiębiorców wsparcie inwestycji publicznych utrzymanie […]