„Zerowy” PIT dla młodych

Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadzająca ulgę „bez PIT dla młodych” ma wejść w życie już 1 sierpnia 2019 r. Nowa preferencja będzie dotyczyła osób do 26 roku życia, które osiągają przychody z pracy. Mowa tutaj o przychodach ze stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy, stosunku służbowego lub stosunku pracy nakładczej) oraz z umów zlecenia. Oznacza to tyle, że przychody „młodych” do limitu 85 528 zł będą całkowicie zwolnione z PIT (bez względu na liczbę źródeł osiąganych przychodów). Nadwyżka ponad ustalony limit będzie opodatkowana na zasadach ogólnych.

Pytanie, co z przychodami osiągniętymi w 2019 roku? Limit od sierpnia do grudnia 2019 r. będzie wynosił 35 636,67 zł. Warto zaznaczyć, że w 2019 roku, aby skorzystać z nowej ulgi należy złożyć płatnikowi oświadczenie zawierające informacje o tym, że przychody podatnika w całości korzystają ze zwolnienia od PIT. Od przychodów uzyskanych od 1 stycznia 2020 r. ulga będzie uwzględniana przy obliczaniu miesięcznych zaliczek już bez konieczności składania oświadczenia.

Na oficjalnym kanale Ministerstwa Finansów znalazł się materiał promujący nową ulgę.

Źródło: Portal gov.pl
Opublikowano: 11 lipca 2019, red. :