Wzór pisma – oświadczenie o stosowaniu 17,75% stawki podatku

1 października 2019 wchodzi ustawa wprowadzająca nową stawkę podatku PIT. Dotychczasowa 18% stawka zostaje obniżona do wysokości 17%. Jednocześnie zostają podwyższone miesięczne koszty uzyskania przychodu:

  • podstawowe – zmiana z kwoty 111,25 zł na kwotę 250 zł,
  • podwyższone – zmiana z kwoty 139,06 zł na kwotę 300 zł.

Warto zaznaczyć, że zmiany dotyczą wszystkich wypłat dokonanych po dniu 30.09.2019. Oznacza to, że wynagrodzenia za wrzesień wypłacane do 10 października będą obliczane już według nowych przepisów.

Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że wszyscy podatnicy w rocznym zeznaniu o wysokości swoich dochodów rozliczą je według uśrednionej stawki podatku, która za 2019 rok wyniesie 17,75%. Tutaj może okazać się, że u części osób wystąpi niedopłata podatku w rocznym rozliczeniu. Dla przykładu: z takim problemem mogą spotkać się osoby, które do tej pory w bieżącym roku nie pracowały, a zostaną zatrudnione po 1 października.

Osoby, które nie pracowały jeszcze w 2019 roku chcąc uniknąć dopłaty podatku mogą złożyć swoim pracodawcom oświadczenia o potrącaniu zaliczki na podatek według stawki 17,75%.Źródło: opracowanie własne.
Opublikowano: 30 września 2019, red. :