[Strefa Klienta] Koronawirus a zobowiązania podatkowe

Przedsiębiorcy z niecierpliwością czekają na nowe regulacje prawne zapowiedziane w ramach „pakietu osłonowego” dla przedsiębiorców. Mają pojawić się ulgi w należnościach, w tym udogodnienia w płatnościach podatków. Na tę chwilę takich regulacji jeszcze nie wprowadzono. Można jednak skorzystać z obowiązujących przepisów.

Obecnie Ordynacja podatkowa (art. 67a) stanowi, że w sytuacjach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, organ podatkowy, na wniosek podatnika, może:

  • odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty;
  • odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetki od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek;
  • umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną.

Wniosek należy bezwzględnie złożyć przed terminem płatności podatku. Złożenie wniosku o zastosowanie ulgi w spłacie zasadniczo nie chroni podatnika przed wszczęciem postępowania egzekucyjnego. W praktyce jednak czynności egzekucyjne nie będą prowadzone.

Warto poczekać, bo zmiany są zapowiedziane, jednak osoby w trudnej sytuacji powinny w oparciu o w/w przepisy wystąpić z takim wnioskiem już teraz.


Wzór wniosku o rozłożenie na raty płatności zaległości podatkowej


Źródło: Inforlex

Opublikowano: 18 marca 2020, red. :