Sprawozdanie finansowe podpiszesz również podpisem osobistym

Od 1 stycznia 2020 r. podmioty zobowiązane do podpisywania sprawozdań finansowych będą mogły to zrobić nie tylko z wykorzystaniem tak jak dotychczas kwalifikowanego podpisu elektronicznego czy podpisu zaufanego, ale również „podpisem osobistym”.

Podpisana przez Prezydenta RP ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych wprowadza zmiany m.in. w ustawie o rachunkowości. Zmieniony art. 45 ust. 1f  otrzymał brzmienie:

Sprawozdanie finansowe sporządza się w postaci elektronicznej oraz opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Taka sama zasada dotyczy też sprawozdania z działalności. Dla wyjaśnienia podpis osobisty, to zaawansowany podpis elektroniczny umieszczany w e-dowodzie (dowód osobisty z warstwą elektroniczną wydawany od 4 marca 2019 r.), traktowany na równi z podpisem własnoręcznym.

Podsumowując każde sprawozdanie finansowe od 1 stycznia 2020 r. będzie można podpisać:

  • kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
  • podpisem zaufanym,
  • podpisem osobistym.
Źródło: inforfk.pl
Opublikowano: 13 sierpnia 2019, red. :