Podwyżka cen za prąd – jest szansa na ich uniknięcie, ale trzeba się spieszyć

Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę o efektywności energetycznej oraz ustawę o biokomponentach i biopaliwach ciekłych wprowadziła nowe ceny za energię elektryczną.

W ustawie znalazł się jednak przepis, który wskazuje na możliwość złożenia oświadczeń swoim dostawcom prądu w ramach, którego zastosują oni w okresie do końca 2019 roku dotychczasowe stawki. Podmiotami, które mają możliwość złożenia takich oświadczeń są:

  • mikro i mali przedsiębiorcy,
  • szpitale,
  • jednostki sektora finansów publicznych i
  • państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Oświadczenie składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Jest jednak jeden warunek, oświadczenie musi być złożone do dn. 27.07.2019 r., a co ważne liczy się dzień jego złożenia, a nie data nadania. Czasu zostało niewiele, ale chyba jednak warto. Nowa taryfa za energię elektryczną przewiduje nawet ok. 40% podwyżki.

Wzór oświadczenia znajduje się TUTAJ

Aktualizacja: Oświadczenia złożone 29.07.2019 również będą akceptowane (art. 115 Kodeksu cywilnego).

Źródło: inforfk.pl
Opublikowano: 24 lipca 2019, red. :