Od 2020 r. wprowadzone zostaną indywidualne mikrorachunki podatkowe

Minister finansów Marian Banaś powiedział, że każdy podatnik, czyli każdy „Kowalski” i każdy płatnik, czyli przedsiębiorca będzie miał indywidualny mikrorachunek podatkowy, na który będzie dokonywał wpłat odpowiednich danin. Dotychczasowe rachunki urzędów skarbowych, dedykowane do wpłat PIT, CIT i VAT zostaną zamknięte 31 grudnia 2019 r.

Od 1 stycznia 2018 r. funkcjonują już indywidualne rachunki składkowe dla wpłat realizowanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Ministerstwo planuje teraz wprowadzenie analogicznego rozwiązania dla realizacji płatności z tytułu podatków. Według szefa resortu finansów:

„najważniejszą korzyścią dla podatnika jest posiadanie jednego indywidualnego mikrorachunku do wpłat kluczowych podatków i to bez względu na zmianę miejsca zamieszkania lub prowadzenia działalności”.

Dodatkowo nowa funkcjonalność miałaby przyczynić się do zmniejszenia powstawania błędów wynikających z niepoprawnego podania danych podczas realizacji przelewu. To z kolei miałoby przyspieszyć rozliczanie poszczególnych podatków i możliwość szybszego uzyskania zaświadczeń o niezaleganiu.

Źródło: inforfk.pl
Opublikowano: 14 sierpnia 2019, red. :