Likwidacja odwrotnego obciążenia na rzecz obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności

Na wstępie przypomnę, że mechanizm podzielonej płatności (ang. split payment) został wprowadzony w Polsce 1 lipca 2018 r. Podatnicy jednak niechętnie z niego korzystają, gdyż wiąże się to z wieloma konsekwencjami, oczywiście z jednej strony dobrymi z drugiej nieco gorszymi. Jako jedne z największych zalet tego mechanizmu można wymienić odstąpienie od zasady solidarnej odpowiedzialności czy też możliwość uzyskania przyspieszonego zwrotu nadwyżki VAT naliczonego. W opozycji do tego stoi jednak zmniejszenie płynności finansowej firmy, co związane jest brakiem możliwości swobodnego dysponowania pieniędzmi zgromadzonymi na rachunku VAT (podatnik może wykorzystać te pieniądze wyłącznie na uregulowanie podatku dla swoich kontrahentów bądź też uregulować zobowiązanie podatkowe wobec urzędu skarbowego).

W świetle nowych przepisów mechanizm podzielonej płatności dla niektórych podatników nie będzie stosowany już na zasadzie dobrowolności. Mowa tutaj o towarach i świadczeniu usług, które obecnie objęte są mechanizmem odwrotnego obciążenia (obecnie załącznik 11, 13, 14 ustawy o VAT). Szczegółowy wykaz towarów i usług objętych nowym, obligatoryjnym mechanizmem podzielonej płatności zawiera nowy załącznik nr 15 do ustawy o VAT.

Obowiązek stosowania mechanizmu podzielonej płatności będzie dotyczył transakcji, których jednorazowa wartość bez względu na liczbę wynikających z niej płatności przekroczy 15.000 zł lub równowartość tej kwoty. Oznacza to, że w dalszym ciągu na zasadzie dobrowolności będzie można skorzystać ze split payment dla transakcji poniżej wspomnianej kwoty. Ale co warto zauważyć, nabywca odpowie solidarnie ze sprzedawcą za podatek, jeżeli nie zostanie on wpłacony do urzędu skarbowego.

Dodatkowo, faktury wystawiane przez dostawców będą musiały zawierać specjalną adnotację: „mechanizm podzielonej płatności”. Jakie są kary za brak adnotacji na fakturze i zapłatę bez użycia split payment? Ustawa przewiduje możliwość nałożenia dodatkowego zobowiązania w wysokości 100% kwoty podatku wykazanego na fakturze.

W konsekwencji wprowadzenie obowiązkowego split payment zlikwiduje mechanizm odwrotnego obciążenia i przepisy go regulujące, a tym samym deklaracje VAT-27.

Obowiązkowa podzielona płatności wchodzi w życie 1 listopada 2019 r.

Źródło: ksiegowosc.infor.pl, infakt.pl
Opublikowano: 23 lipca 2019, red. :