Jak długo trzymać księgi podatkowe?

To pytanie wciąż budzi wiele wątpliwości i wciąż nie ma jednolitej interpretacji wśród organów podatkowych.

FISKUS uparcie twierdzi (mimo dwóch uchwał Naczelnego Sądu Administracyjnego), że jeśli podatnik wykazał w zeznaniu stratę, to powinien przechowywać dokumentację podatkową nie 5, a 10 lat.  Stanowisko to prezentuje interpretacja indywidualna z 10 września 2019 r. (nr 0111-KDIB1-3.4017.9.2019.1.APO). Dyrektor KAS stwierdza tam, że księgi podatkowe i dokumenty należy przechowywać pięć lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin zapłaty podatku. A skoro na wysokość tego podatku miała wpływ strata, którą można odliczać od dochodu przez pięć kolejnych, najbliższych lat podatkowych, to łatwo policzyć, że okres archiwizowania dokumentacji podatkowej wydłuża się do 10 lat – stwierdził organ.


Źródło: Gazeta Prawna.
Opublikowano: 25 września 2019, red. :