Biała lista podatników VAT – obowiązek weryfikowania numeru rachunku bankowego kontrahenta

Ustawa z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dziennik Ustaw rok 2019 poz. 1018), została już podpisana przez Prezydenta i wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r. Co nowego w przepisach?

Ustawa przewiduje opublikowanie rejestru przedsiębiorców, w którym będzie można sprawdzić m.in. to czy nasz kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT, czy został wyrejestrowany, a co najważniejsze i nowe jaki jest jego numer rachunku rozliczeniowego.

Każdy podatnik przed dokonaniem zapłaty za fakturę powinien zatem zweryfikować czy wskazany na dokumencie numer rachunku bankowego jest zgodny z tym znajdującym się w ogólnodostępnym wykazie. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego i pewnie większość podatników nawet by tam nie zajrzała, gdyby nie idące za tym zmiany w podatku dochodowym. Okazuje się, że podatnik nie zaliczy do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca danej transakcji (dotyczy transakcji powyżej 15.000 zł zgodnie z art. 19 Prawo przedsiębiorców):

  • została dokonana bez pośrednictwa rachunku bankowego, bądź,
  • została dokonana przelewem na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w ogólnodostępnym wykazie tzw. „białej liście podatników VAT”.

Na tym jednak sankcje się nie kończą. Dodatkowo podatnik, który dokona „błędnego przelewu” odpowiada solidarnie całym swoim majątkiem wraz z kontrahentem, za jego zaległości podatkowe dotyczące podatku VAT proporcjonalnie do wartości danej transakcji. Jeśli już tak się wydarzy, to ustawa przewiduje możliwość uratowania sytuacji. Podatnik, który zorientuje się, że dokonana przez niego płatność trafiła na rachunek bankowy kontrahenta, który nie widnieje w wykazie będzie mógł złożyć do urzędu skarbowego (właściwego dla wystawcy faktury) zawiadomienie o tym fakcie w terminie 3 dni od dnia zlecenia przelewu przekazując dane tego rachunku. Sankcji nie poniesie także ten podatnik, który dokonał płatności z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności.

Nowe przepisy wchodzą w życie z dn. 01.09.2019, natomiast sankcje od 01.01.2020.

Źródło: pit.pl
Opublikowano: 23 lipca 2019, red. :